انیمیشن

دوره و پکیج سینما فوردی

برای اطلاعات بیشتر از چارت های کلاسی ، حضوری ، آنلاین ، پکیج آموزشی و همچنین ظرفیت هر کلاس کلیک کنید. (مدرس : مهندس محمود باغی)

انیمیشن

دوره و پکیج افترافکت

برای اطلاعات بیشتر از چارت های کلاسی ، حضوری ، آنلاین ، پکیج آموزشی و همچنین ظرفیت هر کلاس کلیک کنید. (مدرس : مهندس محمود باغی)

انیمیشن

دوره و پکیج پریمیر

برای اطلاعات بیشتر از چارت های کلاسی ، حضوری ، آنلاین ، پکیج آموزشی و همچنین ظرفیت هر کلاس کلیک کنید. (مدرس : مهندس عارف جلالی)